iPad Air

 • iPad Air Wi-Fi + Cellular 16GB- Silver (MD794TH/A)

  iPad Air Wi-Fi + Cellular 16GB- Silver (MD794TH/A)

  11,300,000 đ
  * Tặng sim 3G tài khoản 8.400.000đ
  * Giảm giá 30% khi mua vỏ ốp, bao da, pin sạc dự phòng
  Apple A7 Chip Dual-core 1.3 GHz Cyclone
  Dung lượng: 16GB, Nano-SIM, 1GB RAM DDR3
  4G

  ĐẶT MUA

  iPad Air Wi-Fi + Cellular 16GB- Silver (MD794TH/A)

  11,300,000 đ
 • iPad Air Wi-Fi + Cellular 16GB - Space Gray (MD791TH/A)

  iPad Air Wi-Fi + Cellular 16GB - Space Gray (MD791TH/A)

  11,400,000 đ
  Tặng sim 3G tài khoản 8.400.000đ, Giảm giá 30% khi mua vỏ ốp, bao da, pin sạc dự phòng
  Apple A7 Chip Dual-core 1.3 GHz Cyclone
  Dung lượng: 16GB, Nano-SIM, 1GB RAM
  4G Network,

  ĐẶT MUA

  iPad Air Wi-Fi + Cellular 16GB - Space Gray (MD791TH/A)

  11,400,000 đ
 • iPad Air Wi-Fi + Cellular 32GB - Space Gray (MD792TH/A)

  iPad Air Wi-Fi + Cellular 32GB - Space Gray (MD792TH/A)

  12,300,000 đ
  Giảm giá 30% khi mua vỏ ốp, bao da, pin sạc dự phòng. Tặng miếng dán màn hình, bút cảm ứng.
  (Apple Chính Hãng Part number #TH/A)Apple A7 Chip Dual-core 1.3 GHz Cyclone, Dung

  ĐẶT MUA

  iPad Air Wi-Fi + Cellular 32GB - Space Gray (MD792TH/A)

  12,300,000 đ
 • iPad Air Wi-Fi + Cellular 32GB - Silver (MD795TH/A)

  iPad Air Wi-Fi + Cellular 32GB - Silver (MD795TH/A)

  12,300,000 đ
  Giảm giá 30% khi mua vỏ ốp, bao da, pin sạc dự phòng. Tặng miếng dán màn hình, bút cảm ứng.
  Apple A7 Chip Dual-core 1.3 GHz Cyclone, Dung lượng: 32GB, Nano-SIM, 1GB RAM DDR3, Màn hình

  ĐẶT MUA

  iPad Air Wi-Fi + Cellular 32GB - Silver (MD795TH/A)

  12,300,000 đ
 • iPad Air Wi-Fi + Cellular 64GB - Space Gray ( MD793TH/A)

  iPad Air Wi-Fi + Cellular 64GB - Space Gray ( MD793TH/A)

  13,500,000 đ
  Giảm giá 30% khi mua vỏ ốp, bao da, pin sạc dự phòng. Tặng miếng dán màn hình, bút cảm ứng.
  Apple A7 Chip Dual-core 1.3 GHz Cyclone, Dung lượng 64GB, Nano-SIM, 1 GB RAM DDR3, Màn hình

  ĐẶT MUA

  iPad Air Wi-Fi + Cellular 64GB - Space Gray ( MD793TH/A)

  13,500,000 đ
 • iPad Air Wi-Fi + Cellular 64GB - Silver (MD796TH/A)

  iPad Air Wi-Fi + Cellular 64GB - Silver (MD796TH/A)

  13,500,000 đ
  Giảm giá 30% khi mua vỏ ốp, bao da, pin sạc dự phòng. Tặng miếng dán màn hình, bút cảm ứng.
  Apple A7 Chip Dual-core 1.3 GHz Cyclone, Dung lượng: 64GB, Nano-SIM, 1 GB RAM DDR3, Màn hình

  ĐẶT MUA

  iPad Air Wi-Fi + Cellular 64GB - Silver (MD796TH/A)

  13,500,000 đ
 • iPad Air Wi-Fi + Cellular 128GB - Space Grey (ME987TH/A)

  iPad Air Wi-Fi + Cellular 128GB - Space Grey (ME987TH/A)

  10,890,000 đ
  Tặng sim 3G tài khoản 8.400.000đ, Giảm giá 30% khi mua vỏ ốp, bao da, pin sạc dự phòng
  Apple A7 Chip Dual-core 1.3 GHz Cyclone
  Dung lượng: 128GB, Nano-SIM, 1 GB RAM
  4G

  ĐẶT MUA

  iPad Air Wi-Fi + Cellular 128GB - Space Grey (ME987TH/A)

  10,890,000 đ
 • iPad Air Wi-Fi + Cellular 128GB - Silver (ME988TH/A)

  iPad Air Wi-Fi + Cellular 128GB - Silver (ME988TH/A)

  10,890,000 đ
  Tặng sim 3G tài khoản 8.400.000đ, Giảm giá 30% khi mua vỏ ốp, bao da, pin sạc dự phòng
  Apple A7 Chip Dual-core 1.3 GHz Cyclone
  Dung lượng: 128GB, Nano-SIM, 1 GB RAM
  4G

  ĐẶT MUA

  iPad Air Wi-Fi + Cellular 128GB - Silver (ME988TH/A)

  10,890,000 đ
 • iPad Air Wi-Fi 16GB - Space Gray (MD785TH/A)

  iPad Air Wi-Fi 16GB - Space Gray (MD785TH/A)

  Giảm giá 30% khi mua vỏ ốp, bao da, pin sạc dự phòng. Tặng miếng dán màn hình, bút cảm ứng.
  Apple A7 Chip Dual-core 1.3 GHz Cyclone, Dung lượng: 16GB, Nano-SIM, 1 GB RAM DDR3, Màn hình

  ĐẶT MUA

  iPad Air Wi-Fi 16GB - Space Gray (MD785TH/A)

 • iPad Air Wi-Fi 16GB - Silver (MD788TH/A)

  iPad Air Wi-Fi 16GB - Silver (MD788TH/A)

  Giảm giá 30% khi mua vỏ ốp, bao da, pin sạc dự phòng. Tặng miếng dán màn hình, bút cảm ứng.
  * Apple A7 Chip Dual-core 1.3 GHz Cyclone, * Dung lượng bộ nhớ: 16GB, 1GB RAM DDR3* Màn

  ĐẶT MUA

  iPad Air Wi-Fi 16GB - Silver (MD788TH/A)

 • iPad Air Wi-Fi 32GB - Space Gray (MD786TH/A)

  iPad Air Wi-Fi 32GB - Space Gray (MD786TH/A)

  12,350,000 đ
  Giảm giá 30% khi mua vỏ ốp, bao da, pin sạc dự phòng. Tặng miếng dán màn hình, bút cảm ứng.
  * Apple A7 Chip Dual-core 1.3 GHz Cyclone,  * Dung lượng bộ nhớ: 32GB, 1GB RAM DDR3 *

  ĐẶT MUA

  iPad Air Wi-Fi 32GB - Space Gray (MD786TH/A)

  12,350,000 đ
 • iPad Air Wi-Fi 32GB - Silver (MD789TH/A)

  iPad Air Wi-Fi 32GB - Silver (MD789TH/A)

  12,350,000 đ
  Giảm giá 30% khi mua vỏ ốp, bao da, pin sạc dự phòng. Tặng miếng dán màn hình, bút cảm ứng.
  * Apple A7 Chip Dual-core 1.3 GHz Cyclone,  * Dung lượng bộ nhớ: 32GB, 1GB RAM DDR3 *

  ĐẶT MUA

  iPad Air Wi-Fi 32GB - Silver (MD789TH/A)

  12,350,000 đ
 • iPad Air Wi-Fi 64GB - Space Gray (MD787TH/A)

  iPad Air Wi-Fi 64GB - Space Gray (MD787TH/A)

  14,300,000 đ
  Giảm giá 30% khi mua vỏ ốp, bao da, pin sạc dự phòng. Tặng miếng dán màn hình, bút cảm ứng.
  Apple A7 Chip Dual-core 1.3 GHz Cyclone, Dung lượng 64GB, Nano-SIM, 1GB RAM DDR3, Màn hình

  ĐẶT MUA

  iPad Air Wi-Fi 64GB - Space Gray (MD787TH/A)

  14,300,000 đ
 • iPad Air Wi-Fi 64GB - Silver (MD790TH/A)

  iPad Air Wi-Fi 64GB - Silver (MD790TH/A)

  14,300,000 đ
  Giảm giá 30% khi mua vỏ ốp, bao da, pin sạc dự phòng. Tặng miếng dán màn hình, bút cảm ứng.
  * Apple A7 Chip Dual-core 1.3 GHz Cyclone,  * Dung lượng bộ nhớ: 64GB, 1GB RAM DDR3 *

  ĐẶT MUA

  iPad Air Wi-Fi 64GB - Silver (MD790TH/A)

  14,300,000 đ