iPad mini 3

 • iPad mini 3 Wifi + 4G 128GB Gold (Hàng chính Hãng)

  iPad mini 3 Wifi + 4G 128GB Gold (Hàng chính Hãng)

  14,095,000 đ
  * Miếng dán màn hình từ tính 3 lớp cao cấp
  * Tặng sim 3G tài khoản 8.400.000đ
  * Tặng bút cảm ứng sành điệu trị giá 200,000VNĐ
  * Giảm 20% khi mua pin sạc dự phòng
  * Apple A7 Chip Dual-core 1.3 GHz Cyclone
  * Dung lượng bộ nhớ: 128GB, 1GB RAM DDR3
  *

  ĐẶT MUA

  iPad mini 3 Wifi + 4G 128GB Gold (Hàng chính Hãng)

  14,095,000 đ
 • iPad mini 3 Wifi 4G 128GB Silver (Hàng chính Hãng)

  iPad mini 3 Wifi 4G 128GB Silver (Hàng chính Hãng)

  14,095,000 đ
  * Miếng dán màn hình từ tính 3 lớp cao cấp
  * Tặng sim 3G tài khoản 8.400.000đ
  * Tặng bút cảm ứng sành điệu trị giá 200,000VNĐ
  * Giảm 20% khi mua pin sạc dự phòng
  * Apple A7 Chip Dual-core 1.3 GHz Cyclone
  * Dung lượng bộ nhớ: 128GB, 1GB RAM DDR3
  *

  ĐẶT MUA

  iPad mini 3 Wifi 4G 128GB Silver (Hàng chính Hãng)

  14,095,000 đ
 • iPad mini 3 Wifi 4G 128GB Grey (Hàng chính Hãng)

  iPad mini 3 Wifi 4G 128GB Grey (Hàng chính Hãng)

  14,095,000 đ
  * Miếng dán màn hình từ tính 3 lớp cao cấp
  * Tặng sim 3G tài khoản 8.400.000đ
  * Tặng bút cảm ứng sành điệu trị giá 200,000VNĐ
  * Giảm 20% khi mua pin sạc dự phòng
  * Apple A7 Chip Dual-core 1.3 GHz Cyclone
  * Dung lượng bộ nhớ: 128GB, 1GB RAM DDR3
  *

  ĐẶT MUA

  iPad mini 3 Wifi 4G 128GB Grey (Hàng chính Hãng)

  14,095,000 đ
 • iPad mini 3 Wifi 4G 16GB Silver (Hàng chính Hãng)

  iPad mini 3 Wifi 4G 16GB Silver (Hàng chính Hãng)

  10,095,000 đ
  * Miếng dán màn hình từ tính 3 lớp cao cấp
  * Tặng sim 3G tài khoản 8.400.000đ
  * Tặng bút cảm ứng sành điệu trị giá 200,000VNĐ
  * Giảm 20% khi mua pin sạc dự phòng
  * Apple A7 Chip Dual-core 1.3 GHz Cyclone
  * Dung lượng bộ nhớ: 16GB, 1GB RAM DDR3
  *

  ĐẶT MUA

  iPad mini 3 Wifi 4G 16GB Silver (Hàng chính Hãng)

  10,095,000 đ
 • iPad mini 3 Wifi + 4G 16GB Gold (Hàng chính Hãng)

  iPad mini 3 Wifi + 4G 16GB Gold (Hàng chính Hãng)

  7,990,000 đ
  * Tặng sim 3G tài khoản 3.600.000vnđ
  * Miếng dán màn hình từ tính 3 lớp cao cấp
  * Tặng bút cảm ứng thông minh trị giá 200,000VNĐ
  * Giảm 20% khi mua pin sạc dự phòng
  * Apple A7 Chip Dual-core 1.3 GHz Cyclone
  * Dung lượng bộ nhớ: 16GB, 1GB RAM DDR3
  *

  ĐẶT MUA

  iPad mini 3 Wifi + 4G 16GB Gold (Hàng chính Hãng)

  7,990,000 đ
 • iPad mini 3 Wifi 4G 16GB Grey (Hàng chính Hãng)

  iPad mini 3 Wifi 4G 16GB Grey (Hàng chính Hãng)

  10,095,000 đ
  * Miếng dán màn hình từ tính 3 lớp cao cấp
  * Tặng sim 3G tài khoản 8.400.000đ
  * Tặng bút cảm ứng sành điệu trị giá 200,000VNĐ
  * Giảm 20% khi mua pin sạc dự phòng
  * Apple A7 Chip Dual-core 1.3 GHz Cyclone
  * Dung lượng bộ nhớ: 16GB, 1GB RAM DDR3
  *

  ĐẶT MUA

  iPad mini 3 Wifi 4G 16GB Grey (Hàng chính Hãng)

  10,095,000 đ
 • iPad mini 3 Wifi 4G 64GB Gold (Hàng chính Hãng)

  iPad mini 3 Wifi 4G 64GB Gold (Hàng chính Hãng)

  12,095,000 đ
  * Miếng dán màn hình từ tính 3 lớp cao cấp
  * Tặng sim 3G tài khoản 8.400.000đ
  * Tặng bút cảm ứng sành điệu trị giá 200,000VNĐ
  * Giảm 20% khi mua pin sạc dự phòng
  * Apple A7 Chip Dual-core 1.3 GHz Cyclone
  * Dung lượng bộ nhớ: 64GB, 1GB RAM DDR3
  *

  ĐẶT MUA

  iPad mini 3 Wifi 4G 64GB Gold (Hàng chính Hãng)

  12,095,000 đ
 • iPad mini 3 WI-FI + 4G 64GB Silver (Hàng chính Hãng)

  iPad mini 3 WI-FI + 4G 64GB Silver (Hàng chính Hãng)

  12,095,000 đ
  * Miếng dán màn hình từ tính 3 lớp cao cấp
  * Tặng sim 3G tài khoản 8.400.000đ
  * Tặng bút cảm ứng sành điệu trị giá 200,000VNĐ
  * Giảm 20% khi mua pin sạc dự phòng
  * Apple A7 Chip Dual-core 1.3 GHz Cyclone
  * Dung lượng bộ nhớ: 64GB, 1GB RAM DDR3
  *

  ĐẶT MUA

  iPad mini 3 WI-FI + 4G 64GB Silver (Hàng chính Hãng)

  12,095,000 đ
 • iPad mini 3 Wifi + 4G 64GB Grey (Hàng chính Hãng)

  iPad mini 3 Wifi + 4G 64GB Grey (Hàng chính Hãng)

  12,095,000 đ
  * Miếng dán màn hình từ tính 3 lớp cao cấp
  * Tặng sim 3G tài khoản 8.400.000đ
  * Tặng bút cảm ứng sành điệu trị giá 200,000VNĐ
  * Giảm 20% khi mua pin sạc dự phòng
  * Apple A7 Chip Dual-core 1.3 GHz Cyclone
  * Dung lượng bộ nhớ: 64GB, 1GB RAM DDR3
  *

  ĐẶT MUA

  iPad mini 3 Wifi + 4G 64GB Grey (Hàng chính Hãng)

  12,095,000 đ
 • iPad mini 3 Wifi 16GB Gold (Hàng chính Hãng)

  iPad mini 3 Wifi 16GB Gold (Hàng chính Hãng)

  7,790,000 đ
  * Miếng dán màn hình từ tính 3 lớp cao cấp
  * Tặng bút cảm ứng sành điệu trị giá 200,000VNĐ
  * Giảm 20% khi mua pin sạc dự phòng
  Chipset: Apple A7
  Dung lượng: 16 GB, 1GB RAM DDR3
  Màn hình: Cảm ứng 7.9

  ĐẶT MUA

  iPad mini 3 Wifi 16GB Gold (Hàng chính Hãng)

  7,790,000 đ
 • iPad mini 3 Wifi 16GB Silver (Hàng chính Hãng)

  iPad mini 3 Wifi 16GB Silver (Hàng chính Hãng)

  7,790,000 đ
  * Miếng dán màn hình từ tính 3 lớp cao cấp
  * Tặng bút cảm ứng sành điệu trị giá 200,000VNĐ
  * Giảm 20% khi mua pin sạc dự phòng
  Chipset: Apple A7
  Bộ nhớ trong: 16 GB, 1GB RAM DDR3
  Màn hình: Cảm ứng 7.9

  ĐẶT MUA

  iPad mini 3 Wifi 16GB Silver (Hàng chính Hãng)

  7,790,000 đ
 • iPad mini 3 Wifi 16GB Grey (Hàng chính Hãng)

  iPad mini 3 Wifi 16GB Grey (Hàng chính Hãng)

  7,790,000 đ
  * Miếng dán màn hình từ tính 3 lớp cao cấp
  * Tặng bút cảm ứng sành điệu trị giá 200,000VNĐ
  * Giảm 20% khi mua pin sạc dự phòng
  Chipset: Apple A7
  Bộ nhớ trong: 16 GB, 1GB RAM DDR3
  Màn hình: Cảm ứng 7.9

  ĐẶT MUA

  iPad mini 3 Wifi 16GB Grey (Hàng chính Hãng)

  7,790,000 đ
 • iPad mini 3 Wifi 64GB Gold (Hàng chính Hãng)

  iPad mini 3 Wifi 64GB Gold (Hàng chính Hãng)

  9,790,000 đ
  * Miếng dán màn hình từ tính 3 lớp cao cấp
  * Tặng bút cảm ứng sành điệu trị giá 200,000VNĐ
  * Giảm 20% khi mua pin sạc dự phòng
  Chipset: Apple A7
  Dung lượng: 64GB, 1GB RAM DDR3
  Màn hình: Cảm ứng 7.9

  ĐẶT MUA

  iPad mini 3 Wifi 64GB Gold (Hàng chính Hãng)

  9,790,000 đ
 • iPad mini 3 Wifi 64GB Silver (Hàng chính Hãng)

  iPad mini 3 Wifi 64GB Silver (Hàng chính Hãng)

  9,790,000 đ
  * Miếng dán màn hình từ tính 3 lớp cao cấp
  * Tặng bút cảm ứng sành điệu trị giá 200,000VNĐ
  * Giảm 20% khi mua pin sạc dự phòng
  Chipset: Apple A7
  Dung lượng: 64GB, 1GB RAM DDR3
  Màn hình: Cảm ứng 7.9

  ĐẶT MUA

  iPad mini 3 Wifi 64GB Silver (Hàng chính Hãng)

  9,790,000 đ
 • iPad mini 3 Wifi 64GB Grey (Hàng chính Hãng)

  iPad mini 3 Wifi 64GB Grey (Hàng chính Hãng)

  9,790,000 đ
  * Miếng dán màn hình từ tính 3 lớp cao cấp
  * Tặng bút cảm ứng sành điệu trị giá 200,000VNĐ
  * Giảm 20% khi mua pin sạc dự phòng
  Chipset: Apple A7
  Dung lượng: 64GB, 1GB RAM DDR3
  Màn hình: Cảm ứng 7.9

  ĐẶT MUA

  iPad mini 3 Wifi 64GB Grey (Hàng chính Hãng)

  9,790,000 đ
 • iPad mini 3 Wifi 128GB Gold (Hàng chính Hãng)

  iPad mini 3 Wifi 128GB Gold (Hàng chính Hãng)

  11,690,000 đ
  * Miếng dán màn hình từ tính 3 lớp cao cấp
  * Tặng bút cảm ứng sành điệu trị giá 200,000VNĐ
  * Giảm 20% khi mua pin sạc dự phòng
  * Chipset: Apple A7
  * Dung lượng: 128 GB, 1 GB
  * Màn hình: IPS LCD 7.9"
  *

  ĐẶT MUA

  iPad mini 3 Wifi 128GB Gold (Hàng chính Hãng)

  11,690,000 đ
 • iPad mini 3 Wifi 128GB Silver (Hàng chính Hãng)

  iPad mini 3 Wifi 128GB Silver (Hàng chính Hãng)

  11,690,000 đ
  * Miếng dán màn hình từ tính 3 lớp cao cấp
  * Tặng bút cảm ứng sành điệu trị giá 200,000VNĐ
  * Giảm 20% khi mua pin sạc dự phòng
  * Chipset: Apple A7
  * Dung lượng: 128 GB, 1 GB
  * Màn hình: IPS LCD 7.9"
  *

  ĐẶT MUA

  iPad mini 3 Wifi 128GB Silver (Hàng chính Hãng)

  11,690,000 đ
 • iPad mini 3 WI-FI 128GB- Space Gray (Hàng chính Hãng)

  iPad mini 3 WI-FI 128GB- Space Gray (Hàng chính Hãng)

  11,690,000 đ
  * Miếng dán màn hình từ tính 3 lớp cao cấp
  * Tặng bút cảm ứng sành điệu trị giá 200,000VNĐ
  * Giảm 20% khi mua pin sạc dự phòng
  * Chipset: Apple A7
  * Dung lượng: 128 GB, 1 GB
  * Màn hình: IPS LCD 7.9"
  *

  ĐẶT MUA

  iPad mini 3 WI-FI 128GB- Space Gray (Hàng chính Hãng)

  11,690,000 đ