iPhone 6s

 • iPhone 6s 32GB Gold (Bảo hành chính Hãng)

  iPhone 6s 32GB Gold (Bảo hành chính Hãng)

  12,990,000 đ
  * Giảm 30% khi mua vỏ ốp, Pin sạc dự phòng * Miếng dán màn hình
  * A9 chip with 64-bit architecture
  * 4.7-inch Retina HD display with 3D Touch
  * Capacity:

  ĐẶT MUA

  iPhone 6s 32GB Gold (Bảo hành chính Hãng)

  12,990,000 đ
 • iPhone 6s 32GB Silver (Bảo hành chính Hãng)

  iPhone 6s 32GB Silver (Bảo hành chính Hãng)

  12,990,000 đ
  * Giảm 30% khi mua vỏ ốp, Pin sạc dự phòng * Miếng dán màn hình
  * A9 chip with 64-bit architecture
  * 4.7-inch Retina HD display with 3D Touch
  * Capacity:

  ĐẶT MUA

  iPhone 6s 32GB Silver (Bảo hành chính Hãng)

  12,990,000 đ
 • iPhone 6s 32GB Rose Gold (Bảo hành chính Hãng)

  iPhone 6s 32GB Rose Gold (Bảo hành chính Hãng)

  12,990,000 đ
  * Giảm 30% khi mua vỏ ốp, Pin sạc dự phòng * Miếng dán màn hình
  * A9 chip with 64-bit architecture
  * 4.7-inch Retina HD display with 3D Touch
  * Capacity:

  ĐẶT MUA

  iPhone 6s 32GB Rose Gold (Bảo hành chính Hãng)

  12,990,000 đ
 • iPhone 6s 32G Space Gray (Bảo hành chính Hãng)

  iPhone 6s 32G Space Gray (Bảo hành chính Hãng)

  12,990,000 đ
  * Giảm 30% khi mua vỏ ốp, Pin sạc dự phòng * Miếng dán màn hình
  * A9 chip with 64-bit architecture
  * 4.7-inch Retina HD display with 3D Touch
  * Capacity:

  ĐẶT MUA

  iPhone 6s 32G Space Gray (Bảo hành chính Hãng)

  12,990,000 đ
 • iPhone 6s 16GB MKQL2 Gold (Bảo hành chính Hãng)

  iPhone 6s 16GB MKQL2 Gold (Bảo hành chính Hãng)

  11,990,000 đ
  * Giảm 30% khi mua vỏ ốp, Pin sạc dự phòng
  * Miếng dán màn hình
  * A9 chip with 64-bit architecture
  * 4.7-inch Retina HD display with 3D Touch
  * Capacity:

  ĐẶT MUA

  iPhone 6s 16GB MKQL2 Gold (Bảo hành chính Hãng)

  11,990,000 đ
 • iPhone 6s 64GB MKQR2- Rose Gold (Bảo hành chính Hãng)

  iPhone 6s 64GB MKQR2- Rose Gold (Bảo hành chính Hãng)

  15,490,000 đ
  * Giảm 30% khi mua vỏ ốp, Pin sạc dự phòng
  * Miếng dán màn hình
  * A9 chip with 64-bit architecture
  * 4.7-inch Retina HD display with 3D Touch
  * Capacity:

  ĐẶT MUA

  iPhone 6s 64GB MKQR2- Rose Gold (Bảo hành chính Hãng)

  15,490,000 đ
 • iPhone 6s 16GB MKQK2- Silver (Bảo hành chính Hãng)

  iPhone 6s 16GB MKQK2- Silver (Bảo hành chính Hãng)

  11,990,000 đ
  * Giảm 30% khi mua vỏ ốp, Pin sạc dự phòng
  * Miếng dán màn hình
  * A9 chip with 64-bit architecture
  * 4.7-inch Retina HD display with 3D Touch
  * Capacity:

  ĐẶT MUA

  iPhone 6s 16GB MKQK2- Silver (Bảo hành chính Hãng)

  11,990,000 đ
 • iPhone 6s 16G MKQJ2- Space Gray (Bảo hành chính Hãng)

  iPhone 6s 16G MKQJ2- Space Gray (Bảo hành chính Hãng)

  11,990,000 đ
  * Giảm 30% khi mua vỏ ốp, Pin sạc dự phòng
  * Miếng dán màn hình
  * A9 chip with 64-bit architecture
  * 4.7-inch Retina HD display with 3D Touch
  * Capacity:

  ĐẶT MUA

  iPhone 6s 16G MKQJ2- Space Gray (Bảo hành chính Hãng)

  11,990,000 đ
 • iPhone 6s 64GB MKQQ2- Gold (Bảo hành chính Hãng)

  iPhone 6s 64GB MKQQ2- Gold (Bảo hành chính Hãng)

  15,490,000 đ
  * Giảm 30% khi mua vỏ ốp, Pin sạc dự phòng
  * Miếng dán màn hình
  * A9 chip with 64-bit architecture
  * 4.7-inch Retina HD display with 3D Touch
  * Capacity:

  ĐẶT MUA

  iPhone 6s 64GB MKQQ2- Gold (Bảo hành chính Hãng)

  15,490,000 đ
 • iPhone 6s 64GB MKQP2- Silver (Bảo hành chính Hãng)

  iPhone 6s 64GB MKQP2- Silver (Bảo hành chính Hãng)

  15,490,000 đ
  * Giảm 30% khi mua vỏ ốp, Pin sạc dự phòng
  * Miếng dán màn hình
  * A9 chip with 64-bit architecture
  * 4.7-inch Retina HD display with 3D Touch
  * Capacity:

  ĐẶT MUA

  iPhone 6s 64GB MKQP2- Silver (Bảo hành chính Hãng)

  15,490,000 đ
 • iPhone 6s 64GB MKQN2- Space Gray (Bảo hành chính Hãng)

  iPhone 6s 64GB MKQN2- Space Gray (Bảo hành chính Hãng)

  15,490,000 đ
  * Giảm 30% khi mua vỏ ốp, Pin sạc dự phòng
  * Miếng dán màn hình
  * A9 chip with 64-bit architecture
  * 4.7-inch Retina HD display with 3D Touch
  * Capacity:

  ĐẶT MUA

  iPhone 6s 64GB MKQN2- Space Gray (Bảo hành chính Hãng)

  15,490,000 đ
 • iPhone 6s 128GB MKQV2- Gold (Bảo hành chính Hãng)

  iPhone 6s 128GB MKQV2- Gold (Bảo hành chính Hãng)

  18,790,000 đ
  * Giảm 30% khi mua vỏ ốp, Pin sạc dự phòng
  * Miếng dán màn hình
  * A9 chip with 64-bit architecture
  * 4.7-inch Retina HD display with 3D Touch
  * Capacity:

  ĐẶT MUA

  iPhone 6s 128GB MKQV2- Gold (Bảo hành chính Hãng)

  18,790,000 đ
 • iPhone 6s 128GB MKQU2- Silver (Bảo hành chính Hãng)

  iPhone 6s 128GB MKQU2- Silver (Bảo hành chính Hãng)

  18,790,000 đ
  * Giảm 30% khi mua vỏ ốp, Pin sạc dự phòng
  * Miếng dán màn hình
  * A9 chip with 64-bit architecture
  * 4.7-inch Retina HD display with 3D Touch
  * Capacity:

  ĐẶT MUA

  iPhone 6s 128GB MKQU2- Silver (Bảo hành chính Hãng)

  18,790,000 đ
 • iPhone 6s 128GB MKQT2- Space Gray (Bảo hành chính Hãng)

  iPhone 6s 128GB MKQT2- Space Gray (Bảo hành chính Hãng)

  18,790,000 đ
  * Giảm 30% khi mua vỏ ốp, Pin sạc dự phòng
  * Miếng dán màn hình
  * A9 chip with 64-bit architecture
  * 4.7-inch Retina HD display with 3D Touch
  * Capacity:

  ĐẶT MUA

  iPhone 6s 128GB MKQT2- Space Gray (Bảo hành chính Hãng)

  18,790,000 đ
 • iPhone 6s 128GB MKQW2- Rose Gold (Bảo hành chính Hãng)

  iPhone 6s 128GB MKQW2- Rose Gold (Bảo hành chính Hãng)

  18,790,000 đ
  * Giảm 30% khi mua vỏ ốp, Pin sạc dự phòng
  * Miếng dán màn hình
  * A9 chip with 64-bit architecture
  * 4.7-inch Retina HD display with 3D Touch
  * Capacity:

  ĐẶT MUA

  iPhone 6s 128GB MKQW2- Rose Gold (Bảo hành chính Hãng)

  18,790,000 đ