Apple Battery Charger MC500ZP/A

Bảo hành 6 tháng

  • Thiết kế: Kiểu dáng đẹp, nhỏ, gọn Có sáu viên pin cao hiệu suất pin AA NiMH sẵn sàng để sử dụng
  • Màu sắc: trắng

790,000₫
Giao hàng: 
  • Giao hàng trong 24 tiếng
  • ( Áp dụng cho Hà Nội - Hồ Chí Minh - Đà Nẵng )

Sạc pin Apple Battery Charger MC500ZP/A kit đi kèm với một bộ sạc kiểu dáng đẹp, nhỏ gọn, và có sáu viên pin cao hiệu suất pin AA NiMH đã sẵn sàng để sử dụng. Các viên pin này có thể tái sử dụng đặc biệt .

Sạc pin Apple Battery Charger MC500ZP/A kit đi kèm với một bộ sạc kiểu dáng đẹp, nhỏ gọn, và có sáu viên pin cao hiệu suất pin AA NiMH đã sẵn sàng để sử dụng. Các viên pin này có thể tái sử dụng đặc biệt .